Pirion Tema Kritikk

Tema: Kritikk

Kva er gode bøker for dei aller minste?

– Når me kjøper barnesete til barna våre, er me veldig opptekne av kvaliteten. Ein bør også vera det når ein kjøper bøker til...

Verktøy for kritikarar og formidlarar av barnebøker

Foreningen !les har lang røynsle med kritisk lesing som metode i skulen. Men kva er eigenleg kritikk og korleis kan kritisk lesing som metode...

MEST LESE