Pirion Tema Språkstimulering

Tema: Språkstimulering

PIRION-KURS: Kurs i formidling av nynorsk barnelitteratur

«Alle barn har eit potensiale for å kunne like å bli lesne for», seier barnebok- forfattaren Maria Parr. Og dei gode bøkene finst! På...

Pirionkurs: Leseglede og språkstimulering på nynorsk

Sjå gjerne første økta i kursrekkja her! Ta med: Jubileumsboka om Frosken eller Frosken er redd og Den forelska frosken – alle av Max Velthuijs 1. Førelesing...

Skal utvikla eit digitalt, fleirspråkleg barnebokbibliotek

Forskingsprosjektet «Sprell» skal styrka kompetansen til dei tilsette i barnehagen på å bruke bøker i språkarbeidet. I tillegg er eit av måla å fremja...

Regjeringa vil at barnehagar vurderer norskkunnskapar

– Kvart år startar ein del barn på skulen utan å kunna norsk godt nok. Dei slit ofte med å følgja undervisninga, og dei...

Leik med skrift i barnehagen

Det er stor variasjon i kva dei vaksne i barnehagen legg i omgrepet språkstimulering, viser ein studie frå Høgskulen i Volda. Masterstudien Skriftkultur i...

Vinter i barnehagen

Skal de ha samlingar med temaet vinter og snø, kan du ta utgangspunkt i denne lista med nynorske bøker, regler og songar. Her kan...

Denne roboten skal gjere språklæringa gøy for barna

Grorud og Drammen er arenaar for to små prosjekt som undersøker om robotar kan vere til nytte i språkopplæringa. Dette er truleg nokre av...

Rim og regler i barnehage og barneskule

Fingrane knip lett, frå tå til tå, på den lubne barnefoten. Guten som eig foten, er kilen og ler når den vaksne rører ved...

Å syngje seg til språk

Born har eit medfødd behov for å uttrykkje seg, og dette er ein viktig del av det å vere menneske. Vi uttrykkjer oss på ulike...

«Nynorsk med dei minste» er ei storhending

Kvart år startar kring 7800 born på i barnehagar i nynorske skulekrinsar. – Me har laga Nynorsk med dei minste fordi det er så pass...

– Viktig å formidla på nynorsk

Barnehageundersøkinga til Pirion og Landssamanslutninga av nynorskkommunar viser at fleire av dei mest brukte språkstimuleringspakkane i barnehagane i nynorskområde ikkje finst på nynorsk. Vil departementet...

Nynorske barnehagar stimulerer barn på bokmål

Ni av ti barnehagar i nynorskkommunar bruker språkutviklingspakkar, ifølge tal frå Barnehageundersøkinga til Pirion og Landssamanslutninga av nynorskkommunar. Slike pakkar hjelper barna å forstå...

MEST LESE