Pirion Tema Digitale bøker

Tema: digitale bøker

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips til digital formidling av nynorsk litteratur: 1. Her er...

Dramatisk auke i utlån av e-bøker

– Det har vore ein dramatisk auke i talet på nye lånarar både i Noreg og Danmark, seier Kristin Lande, kommunikasjonssjef i Biblioteksentralen til...

TA BØKENE I BRUK PÅ 1-2-3

– Vi ønskjer at Bok på 1-2-3 skal vekkje interesse for nynorske barnebøker med ulike tema. Opplegga skal vere prega av leik, undring og...

Samlaget med nynorsk digital lesefest: – Gøy å lesa bøker på...

I samband med 150-årsmarkeringa til Det Norske Samlaget har barneskular over heile landet blitt med på Nynorsk lesefest der dei får prøva å lesa...

Nynorsk nattasong på nettbrett?

Eg har nettopp fått gjeve ut eit barnebok for dei minste, «No kan du sove, vesle gut», som eg laga saman med biletkunstnaren Bente-Linn...

MEST LESE