Pirion Tema Song

Tema: song

– Songen er livsviktig

– Dess eldre eg blir, dess meir går det opp for meg korleis songar og det å bruka mi eiga stemme har vore til...

Vil hjelpa barnehagane å løfta fram gode barnesongar på nynorsk

Ved sida av jobben ved Nynorsksenteret, underviser Hildegunn Hovde i musikk på barnehagelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda. No er ho klar med fire filmar der...

Pirionkurs: Folkemusikk i barnehagen

Musikk og dans er viktige aktivitetar i kvardagen til born. For å tilfredsstille kreativiteten til born, er det viktig med inspirerte vaksne med kunnskap...

Pirionkurs: Folkemusikk i barnehagen – del 3 – song i kvardagen

1: Oppgåver (45 min) Drøft spørsmåla og oppgåvene under, og vel nokre de har lyst til å arbeide vidare med. Den viktigaste oppgåva de kan...

Pirionkurs: Folkemusikk i barnehagen – del 2 – lær fleire nye...

Film: Sjå filmen over med Unni Løvlid! (5 min) Oppgåve: Lær deg dei fire songane under. Lær dei til borna, og sjå kva song som...

Pirionkurs: Folkemusikk i barnehagen – del 1 – lær nye songar!

Film: Sjå filmen over med distriktsmusikarane Ole Nilssen og Ingrid S. Stuhaug. Her fortel dei om folkemusikk, folkeleg dans og ungar, kulturbarnprosjektet i Sunnfjord...

Dagen startar best med song

Her finn du songar å starta dagen med! Ein felles song som start på dagen skapar kjensle av liv og samhald,  form og konsentrasjon, skriv...

Songar og regler med Unni Løvlid

https://youtu.be/QLqfNCcMD2Y Lavi lakk etter geita, Lavi lakk etter geita, Laup etter saude, Laup etter saude, Laup etter saud, saud, saud.   https://youtu.be/KCTAo9ezexo Eg gjekk meg ein gong over storemyr, Eg kom i så...

Musikkarkiv og lokale songarar og ressurspersonar

Musikkarkiv Fylkesarkivet Vestland, Leikanger Karl Peder Mork, Karl.Peder.Mork@ vlfk.no Gudbrandsdalsmusea Tom Willy Rustad, tom.w.rustad@ gudbrandsdalsmusea.no (midtdalen) Kristin Akslen Hagen, folkemusikk @ gudbrandsdalsmusea.no (norddalen) Hardanger og Voss museum, Utne Johanna Mjeldheim, johanna.mjeldheim@...

Å samle på songar

Å syngje i lag utviklar musikaliteten, språket og gjev fellesskapsopplevingar. Allereie frå born er heilt små, har dei utbyte og glede av musikk og...

Levande og leikande jazz og blues – og boller og brus

«Boller og brus - jazz og blues» starta som ein barnekonsert på festivalen Ogna GjeJazz for nokre år sidan i ein kombinasjon av musikk,...

Tunkatten med ti nye songar på nynorsk

Mellom songane som no er lagt ut er songar av Lars Mæhle og Beate S. Lech som vart bestilt til ein familiekonsert på Dei...

MEST LESE