Pirion Tema Barnehage

Tema: barnehage

Dagtavla er ein fin start på dagen

Mange barnehagar startar samlingsstunda eller fellestida på dagen med å snakka om kva dag det er, kva årstid, vêr og liknande. Dagtavla og vêrplakaten...

Spennande nynorskprosjekt i Arna

No har Synnøve Hjertaker, rektor på Garnes skule, sett i gang eit større nynorskprosjekt som rettar seg inn mot dei eldste barnehageungane i skulekrinsen. –...

Inviterer alle barnehagar til å fortelja om lesevanar

Det er første gong alle barnehagane i Noreg blir spurt om lesepraksisane deira. Undersøkinga er sendt ut til styrarane i barnehagane. Håpet er at...

Statssekretær: – Viktig at barnehagane tar ansvar for å lesa på...

Nynorske barnehagar syng og les meir på bokmål enn nynorsk, viser ei ny undersøking frå Pirion og LNK. Pirion har sendt spørsmål til den politiske...

Noregs Mållag om bokmål i barnehagane: – Problematisk

Nynorske barnehagar syng og les meir på bokmål enn nynorsk, viser ei ny undersøking frå Pirion og LNK. – Det er nedslåande resultat, seier leiar...

Knyter språk og identitet saman i barnehagen: – Nynorsk gjennomsyrar alt

Lurivarklubben har lånt namnet med velvilje frå Tunkatten Lurivar på Ivar Aasen-tunet. Ørstabarnehagen er stolt over å koma frå same kommune som Ivar Aasen. Blant...

– Nynorsk må inn i rammeplanen for barnehagane

Nynorske barnehagar syng og les meir på bokmål enn nynorsk, viser ei ny undersøking frå Pirion og LNK. – Me har fått mange granskingar av...

Nynorske barnehagar les og syng framleis mest på bokmål

Det er andre gongen Pirion og Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) gjennomfører Barnehageundersøkinga. Sist gong var for vel fire år sidan. Det er 7 prosent færre...

Å samle på songar

Å syngje i lag utviklar musikaliteten, språket og gjev fellesskapsopplevingar. Allereie frå born er heilt små, har dei utbyte og glede av musikk og...

Eventyr i barnehagen: Modige menn og søte prinsesser

Artikkelen blei først publisert på Forskning.no. Klassisk attfortelling av tradisjonelle eventyr kan forsterke kjønnsstereotypiar. I dei tradisjonelle eventyra er det gjerne snakk om modige menn og...

Ny podkast om 1000-årsjubileum lærer barn om vikingtida

I samarbeid med Bømlo-barnehagen Espira Salamonskogen presenterer Moster 2024 «M24 barnepodden», ein podkast for barn i førskule- og småskulealder. – Det er veldig spennande og...

Regjeringa vil at barnehagar vurderer norskkunnskapar

– Kvart år startar ein del barn på skulen utan å kunna norsk godt nok. Dei slit ofte med å følgja undervisninga, og dei...

MEST LESE