Pirion Tema Barnehage

Tema: barnehage

Vil løfta gutane med utforskande skuleår, fleksibel start og heildagsskule for...

– Alle elevar skal oppleva meistring og læring. Det bekymrar meg at mange gutar heng etter i skulen. Gutane oppnår lågare karakterar og fell...

Rapport: Mange barnehagar har for få vaksne

– Eg vart overraska over resultata for dei aller yngste borna, men det var ingen stor overrasking at ei kartlegging av faktiske gruppestorleikar viser...

No har skular plikt til å samarbeida med barnehagane og SFO

Frå og med august i år har skulane ein ny lovfesta plikt til å samarbeida med barnehagane og SFO/ AKS om overgangen til borna...

Denne roboten skal gjere språklæringa gøy for barna

Grorud og Drammen er arenaar for to små prosjekt som undersøker om robotar kan vere til nytte i språkopplæringa. Dette er truleg nokre av...

Rosa kompetanse nødvendig i barnehagen

Rosa kompetanse handlar om å tileigne seg kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfaldet dagens samfunn har - som er utruleg viktig kunnskap for dei som...

Maria Parr: «I dag vil eg slå eit slag for barnehagane»

I dag vil eg slå eit slag for barnehagane. I barnehagen held ein hender to og to, på kryss og tvers og same kven...

Vil styrkja språkopplæringa i barnehagane

– Språk er nøkkelen til like høve i skulen og i samfunnet. Læring må skje gjennom leik, og den enkelte barnehagen må ha fridom...

Rim og regler i barnehage og barneskule

Fingrane knip lett, frå tå til tå, på den lubne barnefoten. Guten som eig foten, er kilen og ler når den vaksne rører ved...

Det er på tide å sjå på kva me syng

For ikkje mange vekene sidan vart det publisert forsking frå HiOA som viser dei tjue mest brukte songane i norske barnehagar. Dette er uslitelege barnesongar...

«Nynorsk med dei minste» er ei storhending

Kvart år startar kring 7800 born på i barnehagar i nynorske skulekrinsar. – Me har laga Nynorsk med dei minste fordi det er så pass...

Alle Ørsta-born skal lesast for kvar dag på nynorsk

Lokal rammeplan for barnehagane i Ørsta får nasjonal merksemd. – Me håpar det vil vera til inspirasjon til fleire, seier Reidun Mo. ...

Slik blir studentar positive til nynorske bøker i barnehagen

Studentar som har arbeidd med nynorske barnebøker i studietida, får meir positive haldningar til å bruka nynorsk barnelitteratur i barnehagen, går det fram...
773FansLike
11FollowersFollow
110FollowersFollow

MEST LESE