Stader på nettet kor du kan finne songar for barn:

Tunkatten si songbok – no og med julesongar!

alt Folkevise-automaten

alt Julesongar på nynorsk
 

Vi har ein gammal song etter Eirik Bråtveit (1914-2004) frå Suldal:

BÆ BÆ BÆ
Bæ bæ bæ
Nå yrer det med sne
Sauen ser ikke stenene
Så slår han seg på benene
Bæ bæ bæ

Bæ bæ bæ
Nå yrer det med sne
Sauen ser ikke stubbene
Og bakom ligger skrubbene
Bæ bæ bæ

Bæ bæ bæ
Nå yrer det med sne
Sauen ser ikke stallen sin
Så slår han seg i skallen sin
Bæ bæ bæ 

 

Vil du høyre Åshild Vetrhus frå Tindra synge Bæ bæ bæ?
Trykk på bildet av sauen.

Sau 

Her kan du finne lenker til ulike tekstbasar på nettet:

alt Eventyr, fablar, skjemtestubbar og segner 

alt Segner frå Sunnhordland, Nord-Rogaland og Hardanger 

alt Norske folkeeventyr

alt Norske segner og folkeeventyr 

alt Segner og myter frå Lofoten

 

Vi minner og om at vi har eit eige jule-eventyr her på Pirion. Les Stjernenatt!

Oppdatert: laurdag 15. september 2018 17.17

Lik Framtida.no på Facebook: