Vi er ofte på nettet. Når vi finn ein god nettstad vil vi liste det

 • Les for meg – formidling av nynorske tekstar for dei minste
 • Tunkatten – tips om gode bøker, forteljingar om tunkatten, ei eiga songbok, diktverkstad, puslespel, kryssord og mykje anna.
 • Troll i ord Til alle som jobber med bøker, barn og unge!
 • Blåmann barnebokklubb – Blåmann Barnebokklubb tilbyd kvalitetsbøker for barn frå 2 til 12 år
 • Bokdykk.no – er ein fullassortert bokhandel, og her finn du utgjevingar i alle sjangrar på nynorsk og bokmål.
 • Nynorskbok – her kan lærarar og andre finne tips til nye, gode nynorske bøker som høver for ulike aldersgrupper.
 • Ryfylkemuseet og Folkemusikkarkivet for Rogaland – Folkemusikkarkivet skal ta vare på og vidareformidle folkemusikk- og folkedanstradisjonane i fylket, og vere eit fagleg kompetansesenter.
 • Folkemusikk.no – nettportalen for det meste som gjeld folkemusikk
 • Kvedarforum
 • Segner på nettet – Fonna-regionen – Sunnhordland & Nord-Rogaland & Hardanger
 • Rasmusloland.no – Forfattarportal for Rasmus Løland. Her kan du finne tekstar av og om Rasmus Løland i tillegg til biletgalleri og lydfiler.
 • IKT i barnehagen – temahefte om IKT i barnehagen av Nina Bølgan
 • Førskolelek med språk – Tre filmar til inspirasjon og bruk på foreldremøte


 

Lik Framtida.no på Facebook: