Kulturavisa Pirion blir frå første nummeret i 2013 berre å finne som digital utgåve. Målet med overgangen er å nå endå fleire lesarar og å få spelerom til å auke produksjonen av gode saker retta mot pedagogisk personell i barnehagar og småskular.

Siste trykte utgåve av Pirion, som er den andre Les for meg- utgåva i år, er sendt ut og kan lastast ned her.

Pirion vil samstundes få takka alle som har tinga bladet Pirion og få ynskja alle tingarar og lesarar av Pirion ei god jul!

Pirion vil gjerne ha innspel til saker og gode barnehageprosjekt rundt om i landet, som tek for seg språk, litteratur og kultur. Pirion vil framleis koma som istikk i Fagbladet 8 gonger årleg i tillegg til nyhende- og spalter her på pirion.no.

 

Lik Framtida.no på Facebook: