Dei fire netttidskrifta ballade.no, barnebokkritikk.no, scenekunst.no og kunstkritikk.no går saman for å laga eit nytt nettidsskrift, skriv Dagsavisen.no.

Den nye nettstaden skal ikkje vera for barn, men skal vera ein seriøs nettstad mynta på vaksne som vite meir om kunstfeltet for dei unge. Det er Kunstløftet som har løyvd penger til den nye nettstaden. Samarbeidet på den nye nettstaden skal baserast på stoffutveksling og dei tidlegare nettstadane skal halda fram med si daglege drift.
Les heile saka her.

Lik Framtida.no på Facebook: