Kulturrådet innfører no ei prøveordning der innkjøpsordningane for skjønnlitteratur, sakprosa og teikneseriar for barn og unge blir utvida til å omfatta nær 200 skulebibliotek over heile Noreg.
mm
Gjennom prøveordninga vil barn få tilgang til ei større breidde i titlar enn kva dei har i dag, seier rådsnestleiar Anne Oterholm. Foto: Ilja Hendel

– Tilgangen til barn til kunst og kultur blir påverka i endå større grad enn vaksne av bakgrunn og sosioøkonomiske forhold, seier Anne Oterholm, nestleiar i Norsk kulturråd i ei pressemelding.

– Rådet har eit strategisk mål om å styrka barn og tilgangen til unge til kunst og kultur, og skulebiblioteka er ein arena som potensielt møter alle barn i Noreg.

No har Kulturrådet oppretta ei prøveordning der mange av skulebiblioteka i landet vil omfattast av innkjøpsordningane for skjønnlitteratur, sakprosa og teikneseriar. Innkjøpsordningane formidlar i dag bøker til folkebiblioteka i Noreg, men i hovudsak er skulebiblioteka ikkje inkludert i ordninga.

– Skulebiblioteka har varierande kvalitet i ulike kommunar, og det er skilnader både når det gjeld ressursar og prioriteringar, seier Oterholm.

– Gjennom prøveordninga vil barn få tilgang til ei større breidde i titlar enn kva dei har i dag, og me kan få kunnskap om kva auka tilgang til litteratur i skulebiblioteket betyr for lesinga til dei unge.

Prøveordninga er treårig, og skulebiblioteka må søka om å få vera med i ordninga. Av budsjettmessige omsyn vil det vera plass til mellom 150 og 200 bibliotek i forsøksperioden. Det blir kjøpt kvart år inn kring 120 nye norske titlar retta mot barn og unge i grunnskulealder over dei tre aktuelle innkjøpsordningane, og desse bøkene vil bli formidla kostnadsfritt til biblioteka som deltar.

Søknadsfrist for skulebiblioteka er 3. desember i år, og biblioteka kan søka frå starten av november.

LES OGSÅ: Fleire skulebibliotek har auka innkjøpet av nynorske bøker

William Andre Hatlevik Helland (9) likar seg på skulebiblioteket på Rimbareid barne- og ungdomsskule. Foto: Svein Olav B. Langåker
Oppdatert: måndag 30. september 2019 11.09

Lik Framtida.no på Facebook: