Lesenteretet håpar på flest mogleg svar i undersøkinga deira om lesevanar i barnehagane.
mm

Det er første gong alle barnehagane i Noreg blir spurt om lesepraksisane deira. Undersøkinga er sendt ut til styrarane i barnehagane. Håpet er at ein ansvarleg pedagog i kvar avdeling i barnehagane svarar på undersøkinga.

– Målet med undersøkinga er å få eit innblikk i lesepraksisane i barnehagar over heile landet, fortel professor i lesevitskap ved Lesesenteret, Trude Hoel.

Mellom spørsmåla er kva bøker som blir lese, på kva språk og korleis barnehagane får informasjon om nye bøker.

Professor i lesevitskap ved Lesesenteret Trude Hoel. Foto: UiS

Varierande praksisar

Lesesenteret forskar og lagar pedagogiske ressursar for bruk i barnehagane. Då er dei avhengige av å få meir informasjon om lesing i både barnehagane og heimane.

– Utdanninga som me tilbyr ved Lesesenteret, skal vera både relevant og forskingsbasert, då må me spørja korleis praksis er.

Trude Hoel seier at ein veit til dømes frå GoBaN-prosjektet at praksisane rundt i barnehagane i Noreg er forskjellige.

– Det er grunn til å tru at det òg gjeld lesing. Det veit me òg frå alle reisene rundt i barnehage-Noreg og samarbeida me ved Lesesenteret har med fleire barnehagar, fortel ho.

Stort forskingsprosjekt

Undersøking er ein del av forskingsprosjektet SPrELL. Prosjektet er organisert av Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med forskarar ved Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø, Dronning Mauds Minne og Høgskolen i Volda. 

Forskingsprosjektet studerer samtalebaserte lesepraksisar i barnehagar. Som ein del av det held forskarane på med å utvikla eit fleirspråkleg bibliotek, der barna får bøker på morsmålet og norsk.

– Målet vårt er å laga skikkeleg gode digitale versjonar av bøkene, fortel Trude Hoel. I første omgang er 20 bøker valt ut til å bli omsett til arabisk, polsk og litauisk.

LES OGSÅ: Skal utvikla eit digitalt fleirsprakleg barnebokbibliotek

Oppdatert: tysdag 15. mars 2022 13.57