Pirion Tema Barnehage

Tema: barnehage

Spirande leseglede i barnehagane

Når femåringane i Talgje barnehage er ferdig med leik og moro ute, går det ikkje mange minutta før ein finn dei ved bokhylla. Heilt...

Etterlyser nynorsk i rammeplanen for barnehagane

Kvart år byrjar nesten 8000 born på skulen i nynorske skulekrinsar. I barnehagen har dei blitt lesne høgt for, utforska bokstavar, lært songar, rim,...

Borna viser språkleg kompetanse når dei byter dialekt i leiken

Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Trude Hoel, har forska på barns munnlege forteljingar. Ho seier til Aftenposten at eit dialektskifte når barn leikar markerer overgangen frå...

Kjøper fleire barnebøker på nynorsk

Dette viser tal frå Barnehageundersøkinga til Pirion og Landssamanslutninga av nynorskkommunar. 22 prosent av barnehagane kjøpte inn meir enn 20 bøker i 2016. Berre 2,5 prosent...

Pirrar smakslaukane

I Ølensjøen FUS barnehage sørgjer kjøkensjef Aud Berit Ljusnes Jensen for at over hundre barn og nærare tretti tilsette dagleg får gode måltid...

MEST LESE