Pirion Tema Barnehage

Tema: barnehage

Leik med skrift i barnehagen

Det er stor variasjon i kva dei vaksne i barnehagen legg i omgrepet språkstimulering, viser ein studie frå Høgskulen i Volda. Masterstudien Skriftkultur i...

Uro utan barnehagen

Vi er på veg inn i den tredje veka med stengte skular og barnehagar. Barn og foreldre over heile landet gjer sitt beste for...

Vinter i barnehagen

Skal de ha samlingar med temaet vinter og snø, kan du ta utgangspunkt i denne lista med nynorske bøker, regler og songar. Her kan...

Høyr Ørsta-borna synga ut for Ivar Aasen!

– Når ungane har frileik, så høyrer me dei ofte synga om Ivar Aasen. Ivar Aasen er midt mellom oss, seier Eldrid Dahle Svoren,...

Slepp barna sin humor fri

Tull og tøys har rett på ein plass i barnehagen. Songen «Slipp fisen fri» frå barnas supershow på NRK 3 rungar over høgtalarane på...

Banar veg for Miljøfyrtårnsertifisering i barnehagesektoren

No har både hovudkontoret til Kanvas og alle dei 66 barnehagane blitt Miljøfyrtårnsertifisert gjennom ein hovudkontormodell. Hovudkontormodellen flyttar ein del av rapporteringa til hovudkontoret, slik...

Vil løfta gutane med utforskande skuleår, fleksibel start og heildagsskule for...

– Alle elevar skal oppleva meistring og læring. Det bekymrar meg at mange gutar heng etter i skulen. Gutane oppnår lågare karakterar og fell...

Rapport: Mange barnehagar har for få vaksne

– Eg vart overraska over resultata for dei aller yngste borna, men det var ingen stor overrasking at ei kartlegging av faktiske gruppestorleikar viser...

No har skular plikt til å samarbeida med barnehagane og SFO

Frå og med august i år har skulane ein ny lovfesta plikt til å samarbeida med barnehagane og SFO/ AKS om overgangen til borna...

Denne roboten skal gjere språklæringa gøy for barna

Grorud og Drammen er arenaar for to små prosjekt som undersøker om robotar kan vere til nytte i språkopplæringa. Dette er truleg nokre av...

Rosa kompetanse nødvendig i barnehagen

Rosa kompetanse handlar om å tileigne seg kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfaldet dagens samfunn har - som er utruleg viktig kunnskap for dei som...

Maria Parr: «I dag vil eg slå eit slag for barnehagane»

I dag vil eg slå eit slag for barnehagane. I barnehagen held ein hender to og to, på kryss og tvers og same kven...

MEST LESE