Pirion Tema No får barnehagane ein heilt eigen språk-konsulent.

Tema: No får barnehagane ein heilt eigen språk-konsulent.

Satsar på språk

No får barnehagane ein heilt eigen språk-konsulent.    Fremmedspråksenteret har no tilsett ein eigen barnehagekonsulent som skal arbeide med framandspråk...

MEST LESE