ØKT 2: Med denne kurspakka håper vi at de finn nye songar de kan bruke i barnehagen, og finn inspirasjon i nytt materiale.
Ole Nilssen
Ole Nilssen

Film: Sjå filmen over med Unni Løvlid! (5 min)

Oppgåve: Lær deg dei fire songane under. Lær dei til borna, og sjå kva song som treff dei. Ta tak i den songen borna likar best, og leik vidare med den. Korleis kan de leike den? Hent idear frå borna. (40 min)

 

Tilgjengeleg materiell for personalet:

Metodehefte kulturbarn Sunnfjord og Rapport frå Kulturbarn 0-8 år, Kulturtanken.

Pirionkurset er støtta av Utdanningsdirektoratet, og er også laga som ein del av Kulturbarnprosjektet til Sunnfjord kulturskule, støtta av Kulturtanken.

Lik Framtida.no på Facebook: