Pirion Tema Pirionkurs

Tema: Pirionkurs

Pirionkurs: Kva vil det seia å vera nynorsk barnehage?

1. Videoforedrag (10 minutt): Nynorsk med dei minste: Sjå filmen over der professor Eli Bjørhusdal ved Høgskulen på Vestlandet fortel om kva for særlege tilhøve...

Pirionkurs: Leseglede og språkstimulering på nynorsk

Sjå gjerne første økta i kursrekkja her! Ta med: Jubileumsboka om Frosken eller Frosken er redd og Den forelska frosken – alle av Max Velthuijs 1. Førelesing...

Pirionkurs: Folkemusikk i barnehagen

Musikk og dans er viktige aktivitetar i kvardagen til born. For å tilfredsstille kreativiteten til born, er det viktig med inspirerte vaksne med kunnskap...

Pirionkurs: Folkemusikk i barnehagen – del 3 – song i kvardagen

1: Oppgåver (45 min) Drøft spørsmåla og oppgåvene under, og vel nokre de har lyst til å arbeide vidare med. Den viktigaste oppgåva de kan...

Pirionkurs: Folkemusikk i barnehagen – del 2 – lær fleire nye...

Film: Sjå filmen over med Unni Løvlid! (5 min) Oppgåve: Lær deg dei fire songane under. Lær dei til borna, og sjå kva song som...

Pirionkurs: Folkemusikk i barnehagen – del 1 – lær nye songar!

Film: Sjå filmen over med distriktsmusikarane Ole Nilssen og Ingrid S. Stuhaug. Her fortel dei om folkemusikk, folkeleg dans og ungar, kulturbarnprosjektet i Sunnfjord...

Høgtlesing: – Finn stemmene først

– Det første eg gjorde var å finne stemmene deira: Frosken, haren, anda og grisen. Eg leika meg med lydane deira så lenge at...

Songar og regler med Unni Løvlid

https://youtu.be/QLqfNCcMD2Y Lavi lakk etter geita, Lavi lakk etter geita, Laup etter saude, Laup etter saude, Laup etter saud, saud, saud.   https://youtu.be/KCTAo9ezexo Eg gjekk meg ein gong over storemyr, Eg kom i så...

Musikkarkiv og lokale songarar og ressurspersonar

Musikkarkiv Fylkesarkivet Vestland, Leikanger Karl Peder Mork, Karl.Peder.Mork@ vlfk.no Gudbrandsdalsmusea Tom Willy Rustad, tom.w.rustad@ gudbrandsdalsmusea.no (midtdalen) Kristin Akslen Hagen, folkemusikk @ gudbrandsdalsmusea.no (norddalen) Hardanger og Voss museum, Utne Johanna Mjeldheim, johanna.mjeldheim@...

MEST LESE