Pirion Tema Bibliotek

Tema: bibliotek

Lesedigg.no skal hjelpa barn å finna kjekke bøker

Med bruk av emojiar og mange andre søkefunksjonar, lar Lesedigg.no brukarane søka seg fram til bøker som passar akkurat for dei. – Målet er å...

Julekalender frå biblioteket har fått opp leselysta

– Me har fått veldig mykje gode tilbakemeldingar, og det er skikkeleg stas. Me fekk mellom anna tilbakemelding frå ei mor som sa at...

Nasjonalbiblioteket gir 15,5 millionar til biblioteka

 Tiltaksmidla er ein del av Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023, som regjeringa la fram i fjor. – Gjennom fem år med nasjonale bibliotekstrategiar har biblioteka utvikla seg til...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

I det førebuande arbeidet til den nye språklova skriv regjeringa at dei vil hindra språkbyte frå nynorsk til bokmål i dei områda der nynorsk...

Vis styrke! Redd Bokbåten!

Dette er løftebrot til dei grader! No må dei slutta å vera politikarar for seg sjølv og administrasjonen, og heller ha lojaliteten sin til...

Dramatisk auke i utlån av e-bøker

– Det har vore ein dramatisk auke i talet på nye lånarar både i Noreg og Danmark, seier Kristin Lande, kommunikasjonssjef i Biblioteksentralen til...

Biblioteka i ny undersøking: – Folk er meir positive til nynorsk

– Nynorskhatet er ikkje så sterkt og framtredande som før. Det er heller ikkje like stovereint å fronta det, seier Mariann Schjeide. Ho er...

Eitt av fire bibliotek kuttar innkjøp av bøker: – Kommunane må...

I ei ny undersøking svarar 25 prosent av folkebiblioteka at dei kjøper inn færre bøker enn tidlegare. 58 prosent seier dei vil kjøpa inn...

Norske barn har lese over 550.000 bøker i sommar

  Rekordtal for Sommarles-kampanjen.   Over 57.000 norske barn i 301 kommunar har lese over 62 millionar boksider så langt...

Vestlandssamarbeid vil vekkje leselyst

Fylkesbiblioteka i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane saman med Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa har samla krefter for å tilby ei spennande...

Suksess med Nynorske lesefrø

Barnehagar som har vore med i prosjektet Nynorske lesefrø har kjøpt fleire bøker enn andre nynorske barnehagar, og leseaktiviteten er jamt over høgare i...

Bokbuss og barn gav låneoppsving

I fjor lånte vossingane fleire bøker ved Voss bibliotek. Bokbussen får ein stor del av æra, skriv Avisa Hordaland. Auken kjem i hovudsak av...

MEST LESE