Pirion Tema Bringedalsbygda

Tema: Bringedalsbygda

Spennande språkbruk i barnehagen

– Eit godt språk gjer livet lettare. Språk gir identitet og må derfor lærast tidleg. Det er barnehagestyrar Solveig Vik...

Les for dei minste

– Sjølv små born likar å lytta til lesing. Førskulelærar Margunn Kjærland jobbar med dei minste borna i Bringedalsbygda barnehage,...

MEST LESE