Pirion Tema Nynorsk kultursentrum

Tema: Nynorsk kultursentrum

Regjeringa viser vilje til meir nynorsk for barn

Regjeringa la fredag fram den nye barne- og ungdomskulturmeldinga. Eit viktig perspektiv i meldinga er å sikra gode vilkår for norsk, med bokmål og...

Skal forske på dei digitale festivalane

Med 720.000 kroner frå Kulturrådet og Forskingsrådet set Nynorsk kultursentrum i gang med å forske på om det digitale innhaldet kan gifestivaldeltakarar eit fullverdig...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

I det førebuande arbeidet til den nye språklova skriv regjeringa at dei vil hindra språkbyte frå nynorsk til bokmål i dei områda der nynorsk...

Tunkatten med ti nye songar på nynorsk

Mellom songane som no er lagt ut er songar av Lars Mæhle og Beate S. Lech som vart bestilt til ein familiekonsert på Dei...

MEST LESE