Pirion Tema Nynorsksenteret

Tema: Nynorsksenteret

Dagtavla er ein fin start på dagen

Mange barnehagar startar samlingsstunda eller fellestida på dagen med å snakka om kva dag det er, kva årstid, vêr og liknande. Dagtavla og vêrplakaten...

Lanserer ny og betre nettside for nynorske bøker

Nettsida nynorskbok.no er blitt oppgradert slik at det skal verte enklare å få oversikt over gode bøker på nynorsk. Nynorskbok.no er eit tilbod frå...

Vil hjelpa barnehagane å løfta fram gode barnesongar på nynorsk

Ved sida av jobben ved Nynorsksenteret, underviser Hildegunn Hovde i musikk på barnehagelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda. No er ho klar med fire filmar der...

Her finn du digitale ressursar på nynorsk for barnetrinnet

Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det er med digitale ressursar på nynorsk. Her har me samla ei liste over digitale ressursar...

Ny katalog: Ein god hyllemeter med nynorske bøker

Som ein del av bokåret 2019 har Nynorsksenteret, Pirion, Framtida.no og Framtida junior kåra dei beste nynorske barne- og ungdomsbøkene etter år 2000 innanfor...

Nasjonal fagkonferanse om det nye norskfaget

Nye læreplanar for alle fag kjem i haust. Frå hausten 2020 skal dei takast i bruk på alle klassetrinn. Fagfornyinga vil derfor setje sitt...

MEST LESE