Pirion Tema Sakprosa

Tema: Sakprosa

«Viss eg hadde hale»: Fantasifullt tøys og morosame fakta

Sjå for deg at du vaknar ein dag og har vengar i staden for armar, eller at du plutseleg kan skifte farge og gå...

Får stipend for å skriva nynorsk sakprosa for barn

– Utgjevingane er med på å bøte på eit problem vi i Mållaget har sett lenge, nemleg at det er ein stor mangel på...

Me treng meir god sakprosa for barn og unge

Dei seinare åra har debatten om gutar som heng etter på skulen vore massiv. Utslaget blir særleg tydeleg i dei mange målbare leseprøvene, mellom...

MEST LESE