Pirion Tema Skulepolitikk

Tema: Skulepolitikk

– Strategien for praktiske og estetiske fag blir vanskeleg å verkeleggjera

Professor Kari Holdhus ved Høgskulen på Vestlandet meiner strategien for praktiske og estetiske fag berre blir ei samling gode ønskje når regjeringa ikkje set...

Vil løfta gutane med utforskande skuleår, fleksibel start og heildagsskule for...

– Alle elevar skal oppleva meistring og læring. Det bekymrar meg at mange gutar heng etter i skulen. Gutane oppnår lågare karakterar og fell...

Fleirtal for å evaluera seksårsreforma

– Me støttar intensjonen med seksårsreforma, men det som skulle vera ei reform på premissane til dei yngste elevane, har undervegs blitt til noko...

«Det er på tide å synga ut for songen i skulen»

Songen har vore del av skulen i over 200 år. No fjernar regjeringa songen frå «grunnlova» til skulen.   Fredag 1....

Skuleforskar: – Skulen er ikkje tilpassa dei minste gutane

Ny forsking viser at unge gutar blir raskare skuleleie.   Skuleforskar Thomas Nordahl har spurt elevar frå 1. til 4....

MEST LESE