Her finn du tidlegare utgåver av Pirion. Klikk på det bladet du ønskjer å lese (PDF-format, opnar i nytt vindauge).

Pirion nr. 5 – 2016 – Spennande språkløyper

                                      

Pirion nr. 3 – 2016 Viktig ansvar for nynorsken                    Pirion nr. 4 – 2016 – Fantasien har godt av frileik

                                    

Pirion nr. 2 – 2016 Skriv seg til suksess                      Pirion nr. 1 – 2016 Feirar den samiske kulturen

                                  

Pirion nr. 7 – 2015 – Fart og sjølvtillit                                 Pirion nr. 8 – 2015 – Den gode barnelitteraturen

                                 

Pirion nr. 6 2015 – Korleis snakkar me med born om klima?    Pirion nr. 5 2015 – Då lesegleda kom svevande på ein sopelime

                                  

Pirion nr 3 2015 – Heilskapleg læring                                     Pirion nr 4 2015 – Tidleg leseglede

                                    

Pirion nr 1 2015 – Ein traktor er ikkje berre ein traktor    Pirion nr 2 2015 – Med sans for språk

Framside Pirion nr 7 2014                                     Pirion nr 8 2014 framside

Pirion nr 7 2014 – Aktivt språk                                                Pirion nr 8 – Stimuli for fantasi og undring

 Pirion nr 5 2014                                Pirionframside nr 6 2014

Pirion nr 5 2014 – Europeisk matteleik                                     Pirion nr 6 2014 – Pirrar smakslaukane

 Framside Pirion nr 4 2014                                Framside Pirion nr 4 2014

Pirion nr 3 2014 – Vil rekruttere menn til barnehagane              Pirion nr 4 2014 – Barnehagen der løva bestemmer

 Framside Pirion nr 2 2014                                Framside nr 1 2014

 Pirion nr 2 2014 – Fortel levande historier                               Pirion nr 1 2014 – Sekken med det rare i

                                    Pirion nr 7 2013                                           Framside Pirion 8 2013

Pirion nr 8 2013 – Fantasifantasten                                               Pirion nr 7 2013 – Bokprat med Øystein Runde

 

Framside Pirion nr 5 2013                                            Pirion nr 6 2013

Pirion nr 5 2013 – Ei ekte fantasiverd                                              Pirion nr 6 2013 – Leseglede

Pirion nr 3 2013                                             framside Pirion nr 4 2013

Pirion nr 3 2013 – Dyrkar kunnskap                                                Pirion nr 4 2014 – Skapar på tvers av grenser

Pirion nr 1 2013                                              Pirion nr 2 2013

 Pirion nr 1 2013 – Ull mykje ull!                                                      Pirion nr 2 2013 – Fargerik skaparglede

Pirion nr 8 2012

 

Pirion nr 8 2012 – Les meir for meg!

 Pirion nr 7 2012

Pirion nr 7 2012 – Kor kan du finne språktips?

 

Pirion nr 6 2012

Pirion nr 6 2012 – Tar i bruk nynorsksongar

Pirion nr 5 2012

Pirion nr 5 2012 – Leseopplevingar formar oss

 Pirion nr 4 2012

Pirion nr 4 2012 – Stimulerer språket

Pirion nr 3 2012 framside

Pirion nr 3 2012 – Nynorsk frå skulestart

Pirion nr 2 2012 framside

Pirion nr 2 2012 – Fagbøker med vaksenspråk til barn

Pirion nr 1 2012 framside

Pirion nr 1 2012 – Scenografi og leik

Pirion nr 8 2011

Pirion nr 8 – Markens grøde

Pirion nr 7 2011

Pirion nr 7 – IKT-prosjekt på tvers av landegrenser

Pirion nr 6 2011

Pirion nr 6 2011 – Les for meg

Pirion nr 5 2011

Pirion nr 5 2011 – Lærte å lese fortare med data

4_Pirion_2011

Pirion nr 4 – 2011 – Samarbeider om nynorsk i barnehagen

3_Pirion_2011

Pirion nr 3 – 2011 – Spennande språkbruk i barnehagen

Pirion 2 2011

Pirion nr 2 2011 – Song skapar kontakt

Pirion nr 1 2011 – Kort om bok for beibi

Pirion nr 8 2010 – Les for meg – bokspesial

Pirion nr 7 2010 –  Å møte sorga med estetikk

Pirion nr 6 2010 –  Stavkyrkja, Weidemann og barnehagen

 

Pirion nr 5 2010 – Møte med Blodrik og mora hans

 

Pirion nr 4 2010

Pirion nr 4 2010 – Digital kvardag i barnehagen

Pirion nr 3 2010

Pirion nr 3 2010 – Digital kvardag i barnehagen

 

alt

Pirion nr 2 2010 – Skaper engasjerte lesarar

 

alt

Pirion nr 1 2010 – Born treng bøker for å leva

Pirion nr 8 2009

Pirion nr 8 2009 – Les for meg

Pirion_7_2009

Pirion nr 7 2009 – Fargeglad magi

alt

Pirion nr 6 2009 –  Barnehageavdeling på hjul

alt

Pirion nr 5 2009 – Meir enn honning


alt

Pirion nr 4 2009 – Forteljingar frå gamle dagar


alt

Pirion nr 3 2009 – Nøkkelen til ei livslang leselyst

alt

Pirion 2 2009 – Urban livsglede på Svartlamon

alt

Pirion 1 2009 – Leik og læring på Sverresborg

alt

Pirion 8 2008 – Stjernenatt – Pirion sitt eige juleeventyr! NYTT!

alt

Pirion 7 2008 – Les for meg

alt

Nr 6 2008 – Eg lurar på…

alt

Nr 5 2008 – Med Veslemøy inn i nynorsken

alt

Nr 4 2008 – Fri med maske

alt

Nr 3 2008 – Reiser rundt med barnebøker

 

alt

Nr 2 2008 – Dusjar i dialekt

 

alt

Nr 1 2008 – So ro liten tull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Framtida.no på Facebook: